زیباشناسی کانت: شرح و تفسیری بر مقاله ی تبیین کانت از داوری زیبا شناختی
48 بازدید
محل نشر: زیبا شناخت » نیمه اول سال 1383 - شماره 10 »(10 صفحه - از 187 تا 196)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی